image

cykl Zasady, 2018, algorytm, wypukłodruk, 511 grafik o wymiarach 90 × 60 cm

Zasady

Cykl Zasady to zbiór 511 algorytmicznych grafik o wymiarach 90 × 60 cm, wykonanych w technice wypukłodruku. Projekt eksploruje własności i granice dzieła graficznego, interpretując pojęcia cyklu, matrycy i materii graficznej.


Zasadniczo, realizacja cyklu grafik pozwala pełniej wypowiedzieć się na wybrany temat. Cykl zgłębia temat w całości, obejmując 511 unikalnych grafik, stanowiących wszystkie możliwe kombinacje wykorzystanych matryc.

Z zasady, przygotowanie matrycy graficznej wymaga manualnej perfekcji i czasochłonnego opracowywania. Matryce zostały wycięte laserem, który zmaterializował cyfrową precyzję i logikę.

W zasadzie, materia graficzna to wypadkowa wizji twórcy i właściwości fizycznych danej techniki druku. Ekspresję prac buduje cyfrowa konsekwencja projektów, konfrontowana z organiczną strukturą ręcznie drukowanych grafik.