The essence of my work is the creative nature of reproductive graphic techniques. I seek artistic expression at the junction of the functional drawing system and the individual trace of graphic matter. The context is the relation between the classical engraver's workshop and contemporary imaging technologies.

In my art I approach the themes of pictorial matter and syntax. I raise the question: in the face of the eye-scanning culture, is printmaking still a contemplative medium? I am searching for a method of reproducing the archaic reproductive matter, for a way to plot a generative drawing system, for a metaphor contained in the technical aspect of creation. I stand on the opposite side of digital art – I materialize digital aesthetics in order to maximize the experience of encountering printmaking.

I draw inspiration from my unwavering fascination for copperplate engravings of the old masters. However, I abandon the conventions of realism and historical narration for a new iconology of geometrically abstracted textures. The subject of each artwork becomes the method by which they were created, and the visual strategy adopted is intended to highlight it.

The theoretical background of the work consists a subjective, formal analysis of selected works by the classics of the engraving craft – a deconstruction of drawing systems, evolving along with the development of printmaking techniques. Virtuosity, evading technological limitations, today acquires a symbolic and performative dimension.

Przedmiotem moich działań jest twórczy charakter reprodukcyjnych technik graficznych. Poszukuję wyrazu artystycznego na styku funkcjonalnego systemu rysunkowego i indywidualnego śladu materii graficznej. Kontekst stanowi relacja klasycznego warsztatu rytownika i współczesnych technologii obrazowania.

W mojej twórczości podejmuję tematykę materii i składni obrazu. Stawiam pytanie: czy w obliczu kultury skanowania wzrokiem, grafika wciąż jest medium kontemplacyjnym? Poszukuję metody reprodukowania archaicznej materii reprodukcyjnej, sposobu na wykreślenie generatywnego systemu rysunkowego, metafory zawartej w technicznym aspekcie twórczości. Stoję po drugiej stronie sztuki cyfrowej – materializuję cyfrową estetykę po to, by zmaksymalizować doznania towarzyszące obcowaniu z grafiką.

Inspirację czerpię z niesłabnącej fascynacji miedziorytami dawnych mistrzów. Odrzucam jednak konwencję realizmu i historycznej narracji, na rzecz nowej ikonologii geometrycznie wyabstrahowanych faktur. Tematem poszczególnych prac staje się metoda, którą zostały stworzone, a przyjęta strategia wizualna ma służyć jej uwypukleniu.

Podłoże teoretyczne to subiektywna, formalna analiza wybranych dzieł klasyków rzemiosła graficznego – dekonstrukcja systemów rysunkowych, ewoluujących wraz z rozwojem technik graficznych. Wirtuozeria, wymykająca się ograniczeniom technologicznym, dziś zyskuje wymiar symboliczny i performatywny.

Paweł Krzywdziak, born in 1989 in Katowice. Graphic Arts graduate of the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow. MFA and PhD thesis accomplished in the Copper Engraving Studio. Assistant lecturer in the Lettering and Typography Studio of the home university. Focused on printmaking and design, lives and works in Cracow. Awarded, inter alia, the Tadeusz Kulisiewicz Scholarship and the Best Debut Award of the 10th Polish Print Triennial.

Paweł Krzywdziak, urodzony w 1989 r. w Katowicach. Dyplom magisterski i przewód doktorski zrealizował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w Pracowni Miedziorytu. Asystent w Pracowni Liternictwa i Typografii macierzystej uczelni. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektowaniem graficznym, mieszka i pracuje w Krakowie. Nagrodzony między innymi Stypendium im. Tadeusza Kulisiewicza i Nagrodą za najlepszy debiut 10. Triennale Grafiki Polskiej.

Wybrane wystawy 12.2021 – 11. Triennale Grafiki Polskiej, Muzeum Śląskie, Katowice, instalacja graficzna „Temporary impressions” 08.2021 – Aleksander Wnuk, „Lupnik” – koncert z cyklu „Polifonie 2021. Muzyka obiektów”, Cricoteka, Kraków, grafika stanowiąca scenografię występu 06.2021 – „transgrafia 2.0” – program główny Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2021, Unity Centre, Kraków, instalacja graficzna „Temporary impressions” 06.2020 – „Refleksje” – wystawa indywidualna, Fundacja Bulwary Sztuki, Mostowa Sztuka Kawa, Kraków 05.2020 – „transgrafia 1.5”, Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, przestrzeń miejska, Kraków 04.2020 – „jeszcze będziemy _”, instalacja typograficzna – projekcja laserowa na fasadzie katowickiego Spodka, koncepcja i projekt wspólnie z Oskarem Olszewskim 10.2019 – „Ingerencja” – wystawa indywidualna, przestrzeń wystawiennicza Fundacji Tytano, Kraków 05.2019 – Haugesund International Artistic Relief Print Festival, Norwegia, grafiki z cyklu „Zasady” 01.2019 – „Grafika” – wystawa indywidualna, Pragaleria, Warszawa 10.2018 – 10. Triennale Grafiki Polskiej, Muzeum Śląskie, Katowice – Nagroda za najlepszy debiut, za grafikę z cyklu „Zasady” 09.2018 – Krakowski Salon Sztuki, Pałac Sztuki, Kraków, grafika z cyklu „Zasady” 05.2018 – Wystawa Główna, Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków, cykl grafik „Luminacja” 05.2018 – „transgrafia” – program główny Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2018, cykl grafik „Zasady” 04.2018 – „Masters Printmaking 2018”, Antwerpia, Belgia – Wyróżnienie Honorowe za grafiki z cyklu „Luminacja” 11.2017 – „Grafika 2017”, Gmach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa – Nagroda Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza za cykl grafik „Luminacja” 06.2017 – „Wystawa wybranych dyplomów 2016/2017 ASP w Krakowie”, Pałac Sztuki, Kraków – Nagroda Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie za cykl grafik „Luminacja” 04.2016 – „Motion vs Rest”, SM Dębniki, Kraków, Cracow Gallery Weekend Krakers, instalacja „Partytura”

instagr.am/pawel.krzywdziak

pkrzywdziak(at)gmail.com