image

cykl Refleksje, 2017, akwatinta, 18 grafik o wymiarach 35 × 25 cm, papier 55 × 40 cm

Refleksje

Refleksje światła, refleksje o świetle. Opowieść o pustce, pełni; niepokoju i spokoju.

Detale

image

Matryce

Cykl został wydrukowany z 13 matryc cynkowych, wykonanych w technice akwatinty.

image