image

cykl Interpretacje kuli, 2016/2017, miedzioryt, akwatinta, 36 grafik o wymiarach 10,5 × 10,5 cm

Interpretacje kuli

Cykl grafik, będący zapisem poszukiwań metody rysunkowej, mającej oddać przestrzenność kuli na płaszczyźnie.

Detale

image

Matryce

Cykl został wydrukowany z 7 matryc cynkowych i jednej miedzianej, wykonanych w technikach akwatinty i miedziorytu.

image

Metoda

System szrafowania, stanowiący punkt wyjścia cyklu, opisany w publikacji towarzyszącej projektowi Luminacja.

image